Coaching dla zespołu, czyli Team Coaching dotyczy wsparcia lidera i zespołu w efektywniejszym wykorzystaniu potencjału grupy. Każdy zespół jest niepowtarzalny, tworzy unikalny system i ma swoją dynamikę. Team coaching polega na zdefiniowaniu wyzwań, opracowaniu kluczowych działań i wsparciu zespołu w ich wdrażaniu. W trakcie procesu coach zapewnia diagnostykę adekwatnymi narzędziami. Pomaga określić cele, wspiera dialog i poprawę relacji, moderuje dyskusje  i rozwiązywanie konfliktów, pomaga budować i wzmacniać zaufanie pomiędzy członkami zespołu.

Kiedy warto sięgnąć po coaching dla zespołu?

Każdy z nas żyje pośród innych ludzi i chcąc lub nie chcąc wchodzi w wiele relacji z innymi osobami zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nikt nie żyje w izolacji, wszyscy jesteśmy częściami złożonych systemów – naszych rodzin, przyjaciół, kręgów zawodowych i społecznych. Kluczowe dla powodzenia wielu przedsięwzięć może być to czy udaje się zbudować dobre relacje czy nie.

W coachingu zespołu w odróżnieniu od tradycyjnych podejść – np. mediacji i facylitacji – zajmujemy się nie tylko wypracowaniem rozwiązania, ale dynamiką całej relacji.
Dobra relacja to umiejętność tworzenia i utrzymania świadomej i intencjonalnej więzi. Świadomość pozwala określić, co się dzieje w danej sytuacji. Intencjonalność pozwala nam wybrać, jak chcemy zareagować.

System jest jak pajęczyna – dotknij jednego kawałka i cała reszta się poruszy.

Podstawowe założenia coachingu zespołu:

 • Zespoły istnieją po to, aby przynosić rezultaty– zespoły mają misję lub cel swojego istnienia. Cel zespołu istnieje niezależnie od tego, jacy konkretnie ludzie wchodzą w jego skład. Okazuje się, że najbardziej efektywne są te zespoły, które charakteryzują się, poza skupieniem się na realizacji celu (wysoką produktywnością), bardzo dobrą atmosferą w pracy, wysokim poczuciem satysfakcji z pracy w zespole, słowem wysoką pozytywnością.
 • Zespół to żywy system – w przeciwieństwie do starszych podejść, w których uważano, że dobry zespół „pracuje jak dobrze naoliwiona maszyna”, w coachingu zespołu uważamy, że zespół składa się z ludzi, a systemy ludzkie są ze swej natury dynamiczne i zmieniające się. Zespoły mają swoje wartości, umowy, historię, przyszłość za sobą i przyszłość przed sobą, uczą się w sposób ciągły, wdrażają wnioski, tak aby lepiej realizować misję, do której są powołani. Mają też instynkt samozachowawczy.
 • Członkowie zespołu chcą być w bardzo dobrym zespole, który dostarcza rezultaty i chcą mieć swój wkład w sukces zespołu – to założenie może wydawać się nieoczywiste. Z różnych badań wiadomo, że ludzie cenią sobie bezpieczeństwo, potrafią też być leniwi. Niemniej, postawieni w sytuacji wyboru, wszyscy wolimy być w dobrym, efektywnym zespole, w którym panuje świetna, zadaniowa atmosfera. Ponadto, bardzo motywujący jest fakt, że mieliśmy wpływ, swój wkład w budowanie czegoś dobrego.
 • Zespół ma w ramach swoich zasobów możliwości podnoszenia jakości i efektywności – jeśli rozpoczynamy pracę z zespołem przyjmując założenie, że zespół jest wystarczająco twórczy, ma wystarczające zasoby i jest wystarczająco zdolny do podnoszenia jakości, tworzymy pozytywną, wzmacniającą atmosferę i oczekiwanie sukcesu. Wyzwania stawiane przed zespołem zaczynają być traktowane jako możliwość dostarczenia twórczego rozwiązania, poradzenia sobie, a nie są traktowane jako przekraczające możliwości, dowodzące słabości zespołu.

Jakie są największe korzyści  z coachingu zespołowego ?

 • Bezpieczne warunki do budowania zaufania w zespole i dbania o relacje.
 • Spojrzenie na sytuację w jakiej jest zespół   z wielu różnorodnych  perspektyw.
 • Budowanie bezpiecznej  przestrzeni do otwartej komunikacji  i   twórczych konfliktów, sprzyjających znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia.
 • Wzrost świadomości potencjału zespołowego i efektu synergii.
 • Wzajemne wsparcie w realizacji celów firmy.
 • Wzrost zaangażowania, odpowiedzialności i poczucia wpływu na funkcjonowanie zespołu i organizacji.

Jak pracuje coach zespołu?

Coach przyjmuje systemowe podejście do pracy z zespołem – traktuje zespół jako system.

Tradycyjne podejście do pracy z zespołem polega na koncentracji na jednostkach tworzących zespół. Poprawa pracy zespołu jest osiągana przez poprawę efektywności jednostki lub poprawę relacji między dwoma członkami zespołu. Zakłada się, że zmiana części zespołu wpływa na cały zespół.

W podejściu systemowym przyjmuje się, że:

 • zarówno jednostki wpływają na zespół, jak i zespół jako całość wpływa na poszczególnych członków.
 • zespół tworzy swoją kulturę i przez to panuje w nim określona atmosfera.

Uwaga coacha jest skoncentrowana na systemie lub relacji w zespole, a nie na poszczególnych osobach. W systemowym podejściu do zespołu uważa się, że:

 • Głosy poszczególnych osób, to głosy systemu – nie ważne jest więc, kto coś powiedział, ważne jest, żeby głos został usłyszany – coach uważa, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, zaprasza osoby wycofane i/lub zniechęcone.
 • Ludzie tworzą system, który jest dynamiczny i twórczy – coach dzieli się z zespołem, tym co widzi, buduje na naturalnych zasobach zespołu.
 • Zmiana zachodzi poprzez wzrost świadomości, a następnie wypracowanie rozwiązania – coach stosuje wiele sprawdzonych ćwiczeń, których celem jest dostarczenie uczestnikom możliwości doświadczenia różnych perspektyw patrzenia, a następnie wypracowania rozwiązań i wdrożenia działania.

Chcesz  zaprosić  swoich pracowników współodpowiedzialnymi za cele i rozwój Twojej firmy? Zaproś ich  do „ grania do wspólnej bramki”.  Sięgnij po coaching zespołowy.

© 2014 - 2020 Copyright Dujanowicz All rights reserved.