Superwizja

Superwizja jest jedną z najbardziej efektywnych metod wsparcia i rozwoju kompetencji w zawodach związanych z pomaganiem, w tym także w coachingu.

Jest to proces, w którym jeden coach, zwykle bardziej doświadczony, wspiera innego coacha w jego rozwoju i pomaga sprostać wyzwaniom, które ten napotyka w trakcie swojej praktyki coachingowej.

OBSZARY WSPARCIA SUPERWIZYJNEGO

Obszary wsparcia superwizyjnego mogą dotyczyć wielu aspektów funkcjonowania i pracy coacha, np.

 • rozwój umiejętności coachingowych,
 • poszerzenie repertuaru stosowanych technik i narzędzi coachingowych,
 • pomoc w określeniu indywidualnego stylu pracy coachingowej,
 • pomoc w zidentyfikowaniu głównych wyzwań i trudności, z którymi spotyka się coach,
 • wypracowanie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z klientami,
 • wsparcie w lepszym rozumieniu wpływu wartości, przekonań i emocji coacha na jego efektywność w pracy coachingowej,
 • analiza dylematów etycznych, z którymi spotyka się coach w swojej pracy.


Superwizor może dodatkowo pełnić rolę mentora w obszarze budowania i rozwoju indywidualnej praktyki coachingowej. W tym zakresie wspólna praca zwykle dotyczy takich przykładowych tematów jak:

 • definiowanie obszaru specjalizacji coachingowej,
 • określenie modelu biznesowego i obszarów przewago konkurencyjnej na rynku usług coachingowych,
 • wypracowanie strategii pozyskiwania potencjalnych klientów coachingowych,
 • budowanie marki osobistej coacha.

 

DLA KOGO?

Serdecznie zapraszam na superwizję:

 • zarówno praktykujących Coachów, jak i osoby przygotowujące się do pracy jako coach, będące w trakcie certyfikacji;
 • menedżerów wykorzystujących w swojej pracy narzędzia leadership coachingu;
 • trenerów, którzy potrzebują wsparcia oraz wglądu we własną pracę jako trener;

 

RODZAJE SUPERWIZJI

Jako superwizor pracuję z klientami w trzech obszarach…

SUPERWIZJA ROZWOJOWA

Celem superwizji rozwojowej jest wsparcie coacha w jego rozwoju w różnych obszarach jego profesjonalnego funkcjonowania – definiowanie indywidualnego stylu cochingowego, odkrywanie zasobów obszarów rozwojowych, planowanie ścieżek dalszego rozwoju.

SUPERWIZJA PROBLEMOWA

Celem superwizji problemowej jest przede wszystkim analiza trudnych przypadków, z którymi zetknął się coach w swojej praktyce. Superwizor pomaga zrozumieć, jakie są prawdziwe wyzwania i ograniczenia coacha, jak jego system wewnętrznych przekonań i wartości wpływa na efektywność jego pracy z klientami.

SUPERWIZJA NORMATYWNA

Celem superwizji normatywnej jest rozwój konkretnych umiejętności coachingowych zgodnie z określonymi w różnych podejściach i systemach akredytacyjnych modelami kompetencyjnymi. Tego typu superwizje są często wymagane jako obowiązkowy element procesu certyfikacyjnego lub akredytacyjnego w szkołach coachingu i organizacjach akredytujących coachów. Superwizor analizuje sesje prowadzone przez coacha i udziela mu informacji zwrotnych na temat poziomu zgodności jego umiejętności z wymaganym standardem kompetencyjnym.

Przykładem superwizji normatywnej jest mentor coaching wymagany w procesie akredytacyjnym International Coach Federation.

Prowadzę superwizję normatywną w oparciu o następujące standardy kompetencyjne:

 • Kluczowe Kompetencje Coacha International Coach Federation
 • Kompetencje Coacha Izby Coachingu

WYMÓG FORMALNEJ SUPERWIZJI

Znaczenie superwizji w coachingu jest już mocno ugruntowane. Stowarzyszenia zrzeszające coachów wpisały obowiązek superwizji do swoich kodeksów etycznych i jako kluczowe wymaganie w procesach akredytacyjnych. Stanowi to gwarancję ciągłego doskonalenia się coachów i może być traktowane jako oznaka profesjonalizacji zawodu.

Przykłady:

 • International Coach Federation wymaga 10 godzin mentor coachingu przy ubieganiu się o akredytacje na poziomie Associate Certified Coach (ACC) oraz kolejnych 10 godzin po trzech latach w celu odnowienia certyfikatu. Dodatkowym wymogiem do odnowienia jest ukończenie 40 godzin szkoleń z zakresu coachingu, przy czym godziny szkoleniowe można wymienić na godziny superwizji coachingowej (więcej informacji o mentor coachingu i superwizji coachingowej na stronach International Coach Federation – czytaj tutaj)
 • Izba Coachingu wymaga na potrzeby akredytacji coachingowej uczestnictwa w 20 godzinach superwizji oraz kolejnych 25 godzin w ciągu kolejnych pięciu lat na potrzeby odnowienia akredytacji.

 

GRUPA W SZCZECINIE

Otwarta grupa superwizyjna dla początkujących i zaawansowanych coachów. Spotykamy się, aby doskonalić swój warsztat coachingowy i wymieniać się doświadczeniami.

Zapraszam Cię na nasze cykliczne spotkania niezależnie od tego, jaką szkołę coachingu skończyłeś i w jakim podejściu pracujesz. Warunkiem uczestnictwa w grupie jest aktywne praktykowanie coachingu i ukończony podstawowy kurs coachingowy.

CELE GRUPY:

 • Rozwój kompetencji coachingowych.
 • Testowanie nowych narzędzi i technik coachingowych.
 • Wsparcie w budowaniu praktyki coachingowej.
 • Wymiana doświadczeń.
 • Prowadzenie badań w obszarze efektywności coachingu.


Dodatkowo  jeśli  potrzebujesz wsparcia w zakresie:

 • wypracowania osobistej strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z Twoimi klientami
 • odkrywania swojego indywidualnego stylu pracy coachingowej
 • definiowania obszaru swojej specjalizacji coachingowej
 • budowania swojej marki osobistej jako coacha i rozwoju praktyki coachingowej
 • jak zacząć zarabiać  na coachingu?


To zapraszam Cię na cykliczne spotkania superwizyjne dla Coachów.

WAŻNE:  Godziny superwizyjne liczone są do odnowienia akredytacji ACC. Warto już dzisiaj o to zadbać.

METODY PRACY:

 • Sesje superwizyjne prowadzone są w oparciu o jedną z metod coachingu grupowego – metodę aktywizującą przeżywanie, metodę 7 perspektyw oraz autorski model Efektywnej Superwizji 3K.
 • Spotkania są cykliczne – raz w miesiącu i trwają 3 godziny.


Pracujemy superwizyjnie  od grudnia 2014 roku! Dołącz do nas. 

KOSZTY UCZESTNICTWA:

 •  200 zł za jedno spotkanie ( 3 godziny intensywnej pracy rozwojowej)
 •  możliwe rabaty


PROWADZĄCY GRUPĘ:

KATARZYNA DUJANOWICZ – Akredytowany Superwizor IZBY coachingu, Coach (PCC, CoachWise Certified Coach), Mentor Coach i Trener coachingu. Właściciel firmy Dujanowicz. Szkolenia& Coaching. Współpracuje z Pracownią Coachingową NOVO, prowadząc zajęcia  w Studium Zawodowym  Coacha Biznesu i Szkole  Coachingu Zespołowego i Grupowego. Trener Biznesu , Konsultant i Menedżer z wieloletnim doświadczeniem.  Specjalizuje się w  coachingu grupowym i zespołowym, przygotowuje coachów do akredytacji ICF i wspiera ich w budowaniu praktyki coachingowej.

W razie pytań zapraszam do kontaktu:
KATARZYNA DUJANOWICZ:

 

Model Efektywnej Superwizji - 3K™

 

superwizja.jpg

Opracowanie własne: Katarzyna Dujanowicz i Edyta Jagodzińska - Pawluk.

Start > Coaching > Superwizja

Witryna dujanowicz.pl używa ciasteczek, korzystanie z serwisu internetowego oznacza akceptację plików cookies Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko.