Superwizja  coachingowa jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi wsparcia w rozwoju coacha. Jest to proces, w którym jeden coach, zwykle bardziej doświadczony, wspiera innego coacha w jego rozwoju i pomaga sprostać wyzwaniom, które ten napotyka w trakcie swojej praktyki coachingowej.

Pomaga zrozumieć mu jak jego wartości, przekonania, przygotowanie merytoryczne i dotychczasowe doświadczenia wpływają na jego sposób pracy coachingowej.

OBSZARY WSPARCIA SUPERWIZYJNEGO

 • rozwój umiejętności coachingowych,
 • poszerzenie repertuaru stosowanych technik i narzędzi coachingowych,
 • pomoc w określeniu indywidualnego stylu pracy coachingowej,
 • pomoc w zidentyfikowaniu głównych wyzwań i trudności, z którymi spotyka się coach,
 • wypracowanie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z klientami,
 • wsparcie w lepszym rozumieniu wpływu wartości, przekonań i emocji coacha na jego efektywność w pracy coachingowej,
 • analiza dylematów etycznych, z którymi spotyka się coach w swojej pracy.


Superwizor może dodatkowo pełnić rolę mentora w obszarze budowania i rozwoju indywidualnej praktyki coachingowej. W tym zakresie wspólna praca zwykle dotyczy takich przykładowych tematów jak:

 • definiowanie obszaru specjalizacji coachingowej,
 • określenie modelu biznesowego i obszarów przewago konkurencyjnej na rynku usług coachingowych,
 • wypracowanie strategii pozyskiwania potencjalnych klientów coachingowych,
 • budowanie marki osobistej coacha.

Prowadzę zarówno superwizję rozwojową, problemową, jak i normatywną. Warto wiedzieć czym się one charakteryzują:

Superwizja rozwojowa – Jej celem jest wsparcie coacha w jego rozwoju w różnych obszarach funkcjonowania – wsparcie w odkrywaniu indywidualnego stylu coachingowego, odkrywanie zasobów i obszarów rozwojowych, planowanie ścieżek dalszego rozwoju.

Superwizja problemowa – Jej celem jest przede wszystkim analiza trudnych przypadków, z którymi zetknął się coach w swojej pracy i trudno mu samemu sobie z nimi poradzić – superwizor pomaga zrozumieć, co trudnego jest w tych sytuacjach, jak przekonania i wartości coacha wpływają na relacje z Klientami coachingowymi.

Superwizja normatywna – Jej celem jest rozwój konkretnych umiejętności coachingowych zgodnie z określonymi modelami kompetencji coacha – są one często wymagane jako obowiązkowy element procesu certyfikacyjnego lub akredytacyjnego w szkołach coachingu i organizacjach akredytujących coachów. Superwizor analizuje sesje prowadzone przez coacha i udziela mu informacji zwrotnych na temat poziomu zgodności jego umiejętności z wymaganym standardem kompetencyjnym.

Jako SUPERWIZOR pracuję zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Od 2014 roku prowadzę grupy superwizyjne korzystając między innymi z autorskiego modelu MSG.

Superwizja to forma pracy, która ma towarzyszyć coachowi przez całą jego karierę zawodową. Jest ona najlepszym, najmocniejszym i najbardziej wszechstronnym sposobem na stawanie się profesjonalnym coachem poprzez refleksyjne uczenie się. Superwizja zmusza coacha do świadomego wysiłku, do tego by lepiej przygotowywał się do pracy z klientami, by pamiętał o zasadach, kodeksie etycznym, by nie zagubił się w gąszczu uczuć, emocji, dylematów, przekonań które posiada on sam oraz jego klienci. Poddając się superwizji ważne jest aby trafić do profesjonalnego superwizora, do kogoś kto ma wiedzę i doświadczenie, bowiem efektywność superwizji w znacznym stopniu zależy od tego w jaki sposób jest prowadzona. Dzięki doświadczonemu superwizorowi może być ona skuteczna i przynosić wymierne  efekty. Dodatkowo  superwizja grupowa jest przestrzenią do wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi coachami, ale też poznajemy siebie i to jak reagujemy jako Coachowie, kiedy w grupie pojawia się ktoś nowy – jak się wtedy czuję jako Coach, co się zmienia, co pracuje a co nie? To ważne pytania, które często sobie stawiamy zaczynając pracę z nowym klientem.

Uważam więc, że wartość pracy w grupie otwartej jest zdecydowanie bardziej ucząca i rozwijająca naszą pracę  w relacji coachingowej.

Zapraszam również do lektury I w Polsce książki o Superwizji w Coachingu, której jestem współautorem. Razem z Anią Chraniuk wprowadzamy Was w niej  świat superwizji coachingowej, pokazując w prosty i przejrzysty sposób dlaczego warto po nią sięgać pracując w zawodzie Coacha.

Rekomendacja Benedykta Peczko

© 2014 - 2020 Copyright Dujanowicz All rights reserved.